داشبوردی از داده های بیماری کرونا ویروس

Covid19 dashboard by Tasmimyar

پس از اعلام شیوع بیماری کرونا و انتشار آن در کشورهای جهان، کار تحقیقاتی را در رابطه با اثرات اقتصادی و مالی آن شروع کردیم. در این راستا به علت عدم وجود هماهنگی و یکپارچگی در دیتابیس های به اشتراک گذاشته شده در اینترنت و وجود خطای سیستماتیک اندازه گیری، تصمیم برآن شد که توسط […]