تحلیل داده

تحلیل داده فرآیندی‌ست شامل بازرسی، پاک‌سازی، تبدیل و مدلسازی داده‌ها با هدف کشف اطلاعات مفید، تصمیم‌گیری آگاهانه و تصمیم‌یاری.تحلیل داده دارای چندین جنبه و رویکرد است که شامل تکنیک‌های متنوع و تحت نام‌های مختلف است و در حوزه‌های مختلف تجاری، علمی و علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.در دنیای تجارت امروز تحلیل داده برای تصمیم‌گیری‌های […]