علم داده

علم داده یک دانش میان‌رشته‌ای است که برای استخراج دانش و بینش از بسیاری از داده‌های ساختاری و بدون ساختار از روش‌های عملی، فرآیندها،‌ الگوریتم‌ها و سیستم‌ها استفاده می‌کند. علم داده به علومی چون data mining (داده کاوی) و ‌Big Data (اَبَر داده‌ها) مرتبط است. علم داده «مفهوم یکی کردن علم آمار، تحلیل داده، یادگیری […]