آموزش مقدماتی و حرفه‌ای طراحی و اجرای سامانه هوش کسب و کار

ما در کنار تمامی فعالیت های حرفه ای خود به آموزش و یادگیری توجه ویژه داشته و داریم . این موضوع به صورت داخلی برای گروه خود و به همچنین برای مشتریانمان به صورت یک خدمت ارائه می‌کنیم.

آموزش‌های ما شامل سه بخش کلی است.

بخش اول: آموزش به کارکنان سازمان برای بهره‌برداری از سامانه طراحی شده است.

بخش دوم: آموزش مقدماتی طراحی و اجرای سامانه هوش کسب و کار به منظور استفاده عمومی.

بخش سوم: آموزش حرفه‌ای طراحی و اجرای سامانه هوش کسب و کار مختصص مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از منابع آموزش از لینک آموزش در منو بالای صفحه استفاده کنید.

پرسش و پاسخ

error: Content is protected !!